Rozhodcovia na Masters 2015 /09.02.2015 12:07

Na Masters 2015 boli naši rozhodcovia ostro sledovaní najlepšou a najskúsenejšou českou rozhodkyňou Evou Poskočilovou. Eva dohliadala na priebeh turnaja, prípade nejasnej situácie bola pripravená poskytnúť radu. No v neposlednom rade si robila poznámky, z čoho mala väčšina rozhodcov obavu. Ako sme napokon zistili, nebolo sa čoho obávať. Eva si robila poznámky a večer vyhodnocovala s jednotlivými rozhodcami, čo boli pozitíva a na druhej strane v čom sa môžu jednotliví rozhodcovia zlepšovať. Veľmi, pozitívne bol hodnotený Lukáš Harsa, ktorý s Evou bude naďalej spolupracovať na koordinácii "rozhodcovských prác" na Slovensku. Ako prvý ciel si stanovil v spolupráci s SBiZ-om zorganizovať školenie a certifikáciu rozhodcov - to by sa malo udiať po juniorských majstrovstvách Európy v marci na Malte, kde by Eva mala získať licenciu "examinátora" rozhodcov od EBSA.

Všetci ocenili prácu, komunikáciu a prístup Evy Poskočilovej a zhodli sa, že takéto meetingy a dozorovania by mohli byť častejšie, aby nielen hráči, ale aj rozhodcovia dvíhali úroveň snookru na Slovensku.

Späť