Jaroslav Laštinec

Jaroslav Laštinec
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 244.
242.
243.
243.
243.
243.
243.
244.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep 5 Oct 12 Oct