Vladimír Čupalka

Vladimír Čupalka
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 25
Ranking 219.
218.
219.
219.
219.
219.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep