Michal Balogh

Michal Balogh
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 22
Ranking 243.
242.
243.
243.
7 Sep 14 Sep 14 Sep