Daniel Takáč  /Snooker Club Košice

Daniel Takáč
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 24.
TurnajPoradieNábehy 20+
Lineas 1 10. - 12.
Lineas 2 9. - 10.
57.
22.
26.
19.
21.
23.
24.
24.
13 Jan 27 Jan 2 Feb 17 Feb 20 Apr 4 May 25 May 22 Jun