František Ilko

František Ilko
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 29
Ranking 28.
TurnajPoradieNábehy 20+
Big Bang KE 3. - 4.
38.
28.
28.
7 Sep 14 Sep 14 Sep