Jakub Rendla

Jakub Rendla
Krajina Česká republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka CubaR
Vek -
Najvyšší nábeh 46
Ranking 62.
58.
60.
60.
62.
62.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep