Miroslav Svoboda

Miroslav Svoboda
Krajina Česká republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 79.
76.
79.
79.
7 Sep 14 Sep 14 Sep