Pavol Matejek

Pavol Matejek
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 37
Ranking 78.
75.
78.
78.
78.
78.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep