Pavol Matejek

Pavol Matejek
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 37
Ranking 86.
75.
78.
78.
78.
78.
79.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
80.
82.
83.
83.
83.
86.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep 5 Oct 12 Oct 9 Nov 9 Nov 9 Nov 23 Nov 23 Nov 11 Jan 11 Jan 11 Jan 25 Jan 25 Jan 22 Feb 22 Feb 22 Feb 4 Jul 1 Aug 29 Aug 12 Sep 26 Sep