Peter Ferko

Peter Ferko
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 23
Ranking 219.
218.
219.
219.
219.
219.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep