Radovan Hvizdoš

Radovan Hvizdoš
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 26
Ranking 57.
55.
57.
57.
7 Sep 14 Sep 14 Sep