Radovan Hvizdoš

Radovan Hvizdoš
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 33
Ranking 40.
TurnajPoradieNábehy 20+
Elite Series (T1) 5. - 8. 33, 24, 22
55.
57.
57.
59.
59.
60.
37.
40.
40.
40.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep 5 Oct 12 Oct 9 Nov 9 Nov 9 Nov