Richard Bdžoch

Richard Bdžoch
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 111.
109.
111.
111.
7 Sep 14 Sep 14 Sep