Robert Grohol

Robert Grohol
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 16
Ranking 140.
138.
140.
140.
140.
140.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep