Tibor Kiššimon

Tibor Kiššimon
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 36.
33.
36.
36.
7 Sep 14 Sep 14 Sep