Tomáš Blaško

Tomáš Blaško
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 20
Ranking 219.
218.
219.
219.
7 Sep 14 Sep 14 Sep