Tomáš Krovina

Tomáš Krovina
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 29
Najvyšší nábeh 29
Ranking 187.
186.
187.
187.
7 Sep 14 Sep 14 Sep