Tomáš Latika

Tomáš Latika
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 27
Najvyšší nábeh 34
Ranking 243.
242.
243.
243.
243.
243.
7 Sep 14 Sep 14 Sep 21 Sep 21 Sep